Properties

RGT BONANZA
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna

Odmiana na Twoje pole

 

Odwiedź również: www.rzepakRGT.pl 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Bonanza.pdfPDF File - 379.16 KB - 15 Jun 2022