Properties

RGT BRAZZIL
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna