Properties

SIRELIA
Soja
Przeznaczenie 
Ziarno
Grupa dojrzałości 
grupa "000"