RAGT i Bayer
05/2021

RAGT i Bayer

podpisują porozumienie w sprawie rozwoju hybrydowych odmian pszenicy na rynki europejskie

 

 

 

 

Rodez - Monheim, 20 kwietnia 2021 r. - RAGT i Bayer nawiązały współpracę na zasadach wyłączności na rzecz wspólnego opracowania najnowocześniejszych odmian hybrydowych pszenicy. Obie firmy, dążące do zaspokojenie zmieniających się potrzeb rolników w Europie, połączą swoje siły, łącząc wiodącą w Europie genetykę pszenicy miękkiej z dostępem do najnowszych metodologii hodowlanych, wysokowydajnych systemów produkcji nasion oraz zaawansowanych rozwiązań cyfrowych.

 

Pszenica jest najczęściej uprawianą rośliną rolniczą na świecie. W samej Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, areał uprawy przekracza każdego roku 25 milionów hektarów. Pszenica dostarcza około 20 procent białka spożywanego na świecie. Zabezpieczenie zbiorów pszenicy poprzez hybrydowe systemy produkcji pszenicy, przyczyni się do zwiększenia wydajności i odporności upraw, a poprzez to pomoże sprostać spodziewanemu wzrostowi konsumpcji żywności i wyżywić rosnącą liczbę mieszkańców Ziemi.

 

Dzięki połączeniu wiodącej pozycji firmy Bayer w dziedzinie ochrony, systemów uprawy pszenicy oraz wdrażania rozwiązań cyfrowych w rolnictwie, a także dzięki wiodącej pozycji firmy RAGT jako hodowcy odmian zbóż w Europie konsekwentnie wprowadzającej na rynek innowacyjne odmiany, obie firmy zamierzają przyspieszyć rozwój technologii hodowlii odmian pszenicy hybrydowej i stworzyć innowacyjny system uprawy gatunku.

 

Cele współpracy, które wspierają zmieniające się rolnictwo

"Pszenica hybrydowa oferuje rolnikom możliwość sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi przy jednoczesnym zapewnieniu wyższej wydajności w zrównoważonych systemach upraw" - mówi Bob Reiter, szef działu badań i rozwoju w dziale Crop Science firmy Bayer. "Cieszymy się, że możemy współpracować z RAGT, aby zaoferować producentom pszenicy nowe rozwiązania, wspierając ich wysiłki na rzecz produkcji wysokiej jakości plonów".

 

Bruno Tremblay, szef regionalny na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w dziale Crop Science firmy Bayer potwierdza: "Nasza umowa z RAGT otwiera kolejny etap prężnej współpracy dwóch historycznych partnerów o uzupełniających się potencjałach innowacji oraz możliwościach analizy cyfrowej, potrzebnych do uwolnienia potencjału wydajności agronomicznej w pszenicy. Wspólnie zapewnimy naszym producentom w Europie dostęp do wiodącego w branży systemu produkcji pszenicy hybrydowej. Przyczyni się to również do większej samowystarczalności europejskiego systemu produkcji żywności i pasz."

 

Laurent Guerreiro, Dyrektor generalny RAGT Semences, również postrzega tę współpracę jako punkt zwrotny dla rolników: "RAGT nieodmiennie stawia na zrównoważone rolnictwo. Umowa, której celem jest dostarczenie ulepszonej pszenicy i wprowadzenie nowych metod uprawy, pozwoli nam jeszcze skuteczniej wspierać rolników. Dostosowujemy się do potrzeb rozwijającego się rolnictwa. A te innowacje pomogą nam zaspokoić różnorodne potrzeby rolnictwa: Konkretnie, dzięki połączeniu roślin rodzicielskich, z których każda ma innowacyjne cechy, będziemy w stanie zaoferować rolnikom odmiany pszenicy, które rozwiążą główne problemy z jakimi borykają się podczas uprawy na ich polach” - podkreśla Laurent Guerreiro.

 

O firmie Bayer

Bayer to przedsiębiorstwo o ogólnoświatowym zasięgu, specjalizujące się w dziedzinach nauk przyrodniczych, takich jak ochrona zdrowia i żywienie. Oferta Bayer wychodzi naprzeciw potrzebom rozwojowym społeczności i środowiska poprzez wspieranie działań na rzecz sprostania głównym wyzwaniom związanym ze wzrostem liczby ludności i starzeniem się społeczeństw. W ramach prowadzonej przez siebie działalności firma Bayer angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i wywierania pozytywnego wpływu. Jednocześnie Grupa dąży do zwiększenia swoich możliwości zarobkowych i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku finansowym 2020 Grupa zatrudniała około 100 000 osób i osiągnęła sprzedaż w wysokości 41,4 mld euro. Wydatki na badania i rozwój przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniosły 4,9 mld euro. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bayer.com.

O firmie RAGT

RAGT Semences rozwija swoją działalność w obszarze wielu gatunków, dostarczając produkty umozliwiające stosowania właściwego płodozmianu, niezbędnego w kontekście wypełnienia kryteriów środowiskowych, wymogów technicznych i WPR. Działalność RAGT Semences koncentruje się na głównych gatunkach roślin uprawnych. Badania i innowacje stanowią kluczowy aspekt strategii rozwoju

firmy, która inwestuje prawie 15% swoich obrotów w swój dział badawczy oraz 18 stacji hodowlanych na całym świecie. Obecnie RAGT Semences dostarcza swoim klientom w 50 krajach innowacyjne rozwiązania odmianowe dostosowane do ich potrzeb. Ponadto, 20 spółek zależnych RAGT Semences tworzy narzędzia marketingowe, aby lepiej reagować na potrzeby dystrybutorów i rolników. Taka organizacja w terenie, zdecydowanie innowacyjne podejście oraz silne relacje z dystrybutorami pozwoliły RAGT Semences osiągnąć i umocnić wiodącą pozycję na strategicznych rynkach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ragt-semences.com