RAGT Nasiona w Polsce
01/2020

RAGT Nasiona w Polsce

 

 

RAGT Semences Polska jest częścią grupy RAGT jednego z liderów europejskiego rynku hodowlano- nasiennego, która każdego roku rejestruje na świecie ponad 200 odmian roślin rolniczych. Firma prowadzi badania nad 32 gatunkami roślin rolniczych, z których najważniejszymi są kukurydza, słonecznik, sorgo, trawy, rośliny strączkowe, pszenica durum, pszenica zwyczajna, pszenżyto, jęczmień, soja i rzepak.

Grupa RAGT inwestuje każdego roku ponad 14% swoich obrotów w badania prowadzone w ogólnoeuropejskiej sieci badawczej.

Nasze pierwsze odmiany trafiły do sprzedaży w Polsce już w 1994 roku, a więc ponad 25 lat temu. A sama firma pod nazwą RAGT rozpoczęła swoją działalność w Polce w 1997 roku. Od tego czasu znacznie rozszerzyliśmy paletę oferowanych produktów. Obecnie w naszej ofercie znajdują się odmiany kukurydzy, pszenicy ozimej, rzepaku,  słonecznika, sorga, jęczmienia jarego, owsa oraz soi.

Prowadzimy również zawansowane badania nad pszenicą jarą, jęczmieniem ozimym, pszenżytem oraz roślinami strączkowymi. Mamy nadzieje, iż wkrótce bedziemy w stanie wprowadzić do sprzedaży w Polsce pierwsze odmiany tych gatunków.

 

Wszystkie odmiany RAGT przed wprowadzeniem do sprzedaży przechodzą pełen cykl badań w warunkach polskich, obejmujacy co najmniej 2 lata doświadczeń poletkowych oraz polowych. Zarówno w doświadczeniach oficjalnych jak i prywatnych.

Bardzo ważną rolę w ocenie odmian pełni w RAGT bezpośrednia wymiana informacji z rolnikami oraz uzyskiwane wyniki pełnej produkcji polowej. Staramy się poznać odmianę nie tylko w warunkach doświadczalnych, ale również w produkcji, sprawdzając jej zachowanie w róznych warunkach uprawy, klimatu oraz na rożnych glebach. Ten sposób działania pozwalaja nam na poznanie odmiany przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu jej do sprzedaży.

Zachęcamy do wyboru naszych odmian.