RAGT w cyfrach

RAGT w cyfrach

RAGT grupa : 1503 pracowników
498,9 miliona euro obrotu

W tym udział nasion

299,9 obrót milionów euro,
995 pracowników

Dział innowacji i badań

17,2% obrotów jest inwestowane w badania i rozwój

21 stacji hodowlanych

Badania i uprawa 32 różnych gatunków roślin

52 programów hodowlanych

20 podmiotów komercyjnych