RAGT w cyfrach

RAGT w cyfrach

RAGT grupa : 1321 pracowników
366,9 miliona euro obrotu

W tym udział nasion

214,2 obrót milionów euro,
861 pracowników

Dział innowacji i badań

18% obrotów jest inwestowane w badania i rozwój

17 stacji hodowlanych

Badania i uprawa 32 różnych gatunków roślin

45 programów hodowlanych

18 podmiotów komercyjnych