RAGT w cyfrach

RAGT w cyfrach

RAGT grupa : 1358 pracowników
388,4 miliona euro obrotu

W tym udział nasion

227,8 obrót milionów euro,
891 pracowników

Dział innowacji i badań

18% obrotów jest inwestowane w badania i rozwój

17 stacji hodowlanych

Badania i uprawa 32 różnych gatunków roślin

45 programów hodowlanych

20 podmiotów komercyjnych