RAGT w cyfrach
09/2017

RAGT w cyfrach

RAGT grupa : 1285 pracowników
351,4 miliona euro obrotu

W tym udział nasion

208,6 obrót milionów euro,
845 pracowników

Dział innowacji i badań

15% obrotów jest inwestowane w badania i rozwój

17 stacji hodowlanych

Badania i uprawa 26 różnych gatunków roślin

39 programów hodowlanych

18 podmiotów komercyjnych