INFORMACJE PRAWNE

INFORMACJE PRAWNE

UWAGI PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

 

Witamy na tej stronie poświęconej informacjom o SEMENCJACH RAGT (zwanej dalej „Witryną”). Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszych warunków użytkowania, które regulują nawigację po tej Witrynie (zwanych dalej „Warunkami korzystania”). Korzystając z Witryny, akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania bez zastrzeżeń.

W przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z korzystaniem z Witryny można skontaktować się z nami pod następującym adresem: accueil@ragt.fr.


INFORMACJE PRAWNE

URL witryny: www.ragt-semences.fr

Kontakt: E-mail: accueil@ragt.fr - Numer telefonu: +33(0)565734100 - Faks: +33(0)565734199

Kierownik produkcji: Pan Laurent Guerreiro.

Wydawca: RAGT SEMENCES S.A.S. z kapitałem 43 275010 euro, i siedzibą w de Bourran, rue Emile Singla, 12000 RODEZ, zarejestrowana w lokalnym rejestrze handlowym i firmowym pod numerem Rodez R.C.S. numer431899756. Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR52431899756

Hosting: Grupa SQLI

Projektowanie i produkcja: Grupa SQLI SA

z kapitałem EUR 1.822.927,45

RCS 353861909

Kwatera główna Immeuble Le Pressensé

268 avenue du Président Wilson

93210 La Plaine Saint-Denis

 

1. DOSTĘP DO STRONY

Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu bezpłatnie, bez wcześniejszej rejestracji lub tworzenia konta. Dostęp do Witryny i / lub niektórych jej sekcji może wymagać jednak użycia osobistych kodów dostępu. W takim przypadku do Ciebie należy podjęcie odpowiednich kroków w celu zapewnienia poufności tych kodów. Oczywiści kody można modyfikować wg preferencji. Jednak liczba prób uzyskania dostępu do Witryny i / lub niektórych jej sekcji może być ograniczona, w celu zapobieżenia nadużyciom wykorzystania tych kodów. Zachęcamy do informowania nas o każdym nieuczciwym użyciu, które zauważysz. Ponadto, w przypadku nieprzestrzegania zasad opisanych w niniejszych warunkach użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu. Koszty dostępu do sieci telekomunikacyjnej i korzystania z niej ponosi użytkownik.

 

2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna i wszystkie jej elementy (takie jak znaki towarowe, obrazy, teksty, filmy itp.) są chronione prawem własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie, powielanie lub użycie Witryny do innych celów (w całości lub w części), na jakimkolwiek nośniku,  jest zabronione. Niniejsze warunki użytkowania nie wiążą się z przeniesieniem praw własności intelektualnej elementów należących do RAGT SEMENCES na rzecz użytkownika. Witryna udostępnia użytkownikowi treści do pobrania (zwane dalej „Treściami do pobrania”). Użytkownik uzyskuje bezpłatnie niewyłączne i niezbywalne prawa do korzystania z Treści do pobrania, wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego przez prawny okres ochrony praw własności intelektualnej, zgodnie z przepisami. Jakiekolwiek powielanie, prezentowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie Treści do pobrania jest zabronione.

 

3. LINKI HIPERTEKSTOWE

RAGT SEMENCES zastrzega sobie prawo do umieszczania w swojej witrynie linków umożliwiających dostęp do stron internetowych stron trzecich. Użytkownik jest informowany iż strony, do których uzyskuje dostęp poprzez te linki, nie należą do firmy RAGT SEMENCES. RAGT SEMENCES zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść informacji podanych na stronach powiązanych poprzez takie linki. Ustanowienie linku do takiej strony internetowej bez wyraźnej, uprzedniej zgody RAGT SEMENCES jest zabronione. RAGT SEMENCES nie ponosi odpowiedzialności za dostęp użytkowników na podstawie linków znajdujących się na jej Stronie do innych zasobów znajdujących się w sieci Internet.

 

4. DANE OSOBOWE A PLIKI COOKIE

Firma może gromadzić dane osobowe o Tobie, w szczególności podczas uwierzytelniania, pobierania Treści do pobrania lub wysyłania nam wiadomości e-mail.

Pliki cookie, to pliki, które są zapisywane na Twoim urządzeniu podczas przeglądania Witryny (takie jak, odwiedzane strony, data i godzina odwiedzin itp.) Pliki te mogą być odczytywane podczas Twoich wizyt na odnośnych witrynach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych i wykorzystywania plików cookie, zapraszamy do zapoznania się z naszymi Zasadami Ochrony Danych Osobowych tutaj.

 

5. MODYFIKACJA STRONY I WARUNKI KORZYSTANIA

Firma może być zobowiązana do zmiany treści i informacji zawartych w tej Witrynie, a także w niniejszych Warunkach korzystania, w szczególności, w celu dostosowania się do wszelkich nowych przepisów i / lub obowiązujących przepisów oraz/lub w celu ulepszenia Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza akceptację nowych Warunków użytkowania.

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

Dokładamy wszelkich starań, aby Witryna i Zawartość do pobrania były zawsze dostępne. Nie możemy jednak zagwarantować, że Witryna będzie zawsze dostępna. W istocie możemy zostać zobowiązani do czasowego zawieszenia częściowego lub całkowitego dostępu do Witryny, w szczególności z przyczyn technicznych.

Również, Internet oraz systemy komputerowe i telekomunikacyjne nie są wolne od błędów i mogą wystąpić przerwy i awarie. Nie możemy udzielić żadnych gwarancji w tym zakresie i dlatego nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z odnośnym użytkowaniem sieci internetowej oraz systemów komputerowych i telekomunikacyjnych, w tym między innymi za:

  • niewłaściwe przesyłanie i / lub odbieranie jakichkolwiek danych i / lub informacji w Internecie;
  • włamanie z zewnątrz lub wystąpienie wirusa komputerowego;
  • awarię jakiegokolwiek sprzętu odbiorczego lub linii komunikacyjnych;
  • oraz wszelkie inne awarie sieci internetowej uniemożliwiające prawidłowe działanie Witryny.

Wreszcie, nasza odpowiedzialność może dotyczyć tylko bezpośrednich szkód, z wyłączeniem wszelkich innych szkód lub niedogodności jakiegokolwiek rodzaju.

 

7. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zgadza się korzystać z usług Witryny i zawartych w niej informacji wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami i prawami osób trzecich. Użytkownik potwierdza, że sprawdził, iż konfiguracja posiadanego komputera jest wolna od wirusów i że działa prawidłowo. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać korzystania z Witryny innym użytkownikom i nie uzyskiwać dostępu do części Witryny, do których dostęp jest zastrzeżony. Zgadza się nie popełniać żadnych czynów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu komputerów firmy RAGT SEMENCES lub innych użytkowników. Podobnie zobowiązuje się nie zakłócać ani nie przerywać normalnego działania Witryny. Użytkownik zobowiązuje się również do powstrzymania się od wszelkich form akwizycji handlowej, w szczególności w postaci niechcianych e-maili. Użytkownik nie może zbierać, wykorzystywać ani przetwarzać żadnych danych osobowych innych użytkowników.

 

8. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO A SPORY

Warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu. To samo dotyczy reguł merytorycznych, jak i reguł formalnych. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszych Warunków użytkowania podlegają jurysdykcji sądów, w których znajduje się siedziba RAGT SEMENCES.

W przypadku zakwestionowania zgodności z prawem niniejszych Warunków użytkowania, informacje prawne nie zostaną naruszone, ponieważ są odrębne i niezależne od wspomnianych Warunków użytkowania.