CLEARFIELD

CLEARFIELD

Tolerancja słonecznika w odniesieniu do środków chwastobójczych została odkryta przypadkowo. W roku 1996, na polu znajdującym się w stanie Kansas, na którym uprawiana była soja, wyrósł również słonecznik, który okazał się odporny na działanie środka chwastobójczego z rodziny imidazolin. Słoneczniki te wykształciły naturalną tolerancję na działanie środka chwastobójczego. Odkrycie to umożliwiło firmom prowadzącym selekcję skrzyżowanie tych odmian o naturalnej tolerancji z ich liniami genetycznymi, aby uzyskać tę cechę w ich materiale genetycznym.
W ten sposób opracowana została technologia Clearfield®.

ELIMINACJA CHWASTÓW DZIĘKI ZASTOSOWANIU ŚRODKÓW O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA PO WCZESNYM KIEŁKOWANIU

Technologia Clearfield® stanowi innowacyjne rozwiązanie w zakresie ochrony słonecznika przed chwastami. Z zasady ogólnej, programy usuwania chwastów są w przypadku upraw słonecznika wykonywane w okresie po zasiewie/przed kiełkowaniem, przy użyciu korzeniowych środków chwastobójczych. Dzięki zastosowaniu technologii Clearfield®, rolnicy mogą obecnie stosować środki chwastobójcze o szerokim spektrum działania, skuteczne w odniesieniu do większości traw zbożowych i roślin dwuliściennych, w pojedynczym przejeździe po kiełkowaniu.


ROZWIĄZANIE CLEARFIELD® : JAK TO DZIAŁA?

Technologia Clearfield działa dzięki połączeniu gatunku słonecznika o naturalnej tolerancji na środki chwastobójcze Clearfield® i Pulsar 40® (Imazamox 40g/l). Technologia ta umożliwia skuteczne eliminowanie chwastów w sytuacji dużej gęstości roślin trudnych, takich jak Xanthium, bieluń, ambrozja, słonecznik dziki, psianka i szczyr. Ponadto działa skutecznie na Orobanche Cumana. Technologia Clearfield zabezpiecza rośliny we wczesnych stadiach rozwoju i zapewnia najwyższą wydajność upraw słonecznika.

Aby uzyskać porady dotyczące stosowania środka chwastobójczego PULSAR 40®, należy skontaktować się z będącą właścicielem znaku towarowego firmą BASF©.
Symbole Clearfield® i Clearfield® to zastrzeżone znaki towarowe będące własnością firmy BASF© 2018 BASF SE. Wszystkie prawa zastrzeżone. PULSAR 40®: znak towarowy będący własnością firmy BASF.