DUO SYSTEM

DUO SYSTEM

Gatunek „DUO System®" posiada naturalną odporność na produkt Stratos® Ultra. Umożliwia to stosowanie skutecznego środka chwastobójczego przeciwko roślinom trawiastym.

SKUTECZNA, INNOWACYJNA OCHRONA KUKURYDZY PRZED CHWASTAMI

Możliwość wykorzystywania produktu Stratos® Ultra oraz wszystkich innych środków chwastobójczych homologowanych dla kukurydzy.


ZALETY PRODUKTU DUO SYSTEM

BARDZO SKUTECZNE DZIAŁANIE PRZECIWKO ROŚLINOM TRAWIASTYM

- Wyeliminowanie roślin trawiastych wieloletnich
- Pełne opanowanie usuwania rocznych roślin trawiastych w trudnych warunkach

SELEKTYWNOŚĆ KUKURYDZY

- Bardzo wysoka selektywność działania produktu Stratos® Ultra w odniesieniu do gatunków DUO SYSTEM
- Maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego gatunku

ELASTYCZNOŚĆ I WYGODA UŻYTKOWANIA

- Elastyczność w odniesieniu do poszczególnych stadiów rozwoju roślin trawiastych
- Elastyczność w odniesieniu do poszczególnych stadiów rozwoju kukurydzy (od 2 liści do stadium pełnego rozwoju kukurydzy)
- Mniejsza zależność od warunków klimatycznych.

W OKRESIE PO KIEŁKOWANIU, MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNEGO W ODNIESIENIU DO ŚRODKÓW ZAWIERAJĄCYCH SULFONYLOMOCZNIK


POJEDYNCZE ROZWIĄZANIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH ROŚLIN TRAWIASTYCH WIELOLETNICH

SORGO ALEPSKIE, CYNODON (palczasty, pnący),
OWIES, MIETLICA ROZŁOGOWA

Okoliczności

- Coraz bardziej poważny wzrost kłączy w przypadku monokultury kukurydzy
- Późne, rozłożone w czasie kiełkowanie tego rodzaju chwastów
- Wysoka szkodliwość, nawet w ograniczonej ilości
- Rozwiązania klasyczne nie są skuteczne: impas techniczny

Zalety produktu Duo System®

- Opanowanie wzrostu i wyeliminowanie chwastów
- Wykorzystanie kompletnego potencjału wydajnościowego
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie (od 2 do 8 liści)

PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI W ODNIESIENIU DO WIELOLETNICH ROŚLIN TRAWIASTYCH


BARDZIEJ SKUTECZNE ZWALCZANIE ROŚLIN TRAWIASTYCH TYPU PSD

PWP: PROSO, WŁOŚNICA, PALUSZNIK

Okoliczności

- Występowanie najczęstsze w przypadku monokultury kukurydzy lub w przypadku rotacji krótkiej
- Programy typu klasycznego nie zapewniają zadowalającej skuteczności
- Wysoka obecność chwastów (gruba warstwa) = zmniejszenie wydajności

Zalety produktu Duo System®

- Całkowite opanowanie wzrostu = działanie uderzeniowe na rośliny typu PWP już począwszy od pierwszego tygodnia
- Systematyczne ograniczenie ziaren roślin PWP z roku na rok
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie (od 2 do 8 liści)
- Brak jakichkolwiek zakłóceń wzrostu kukurydzy DUO
- Wykorzystanie kompletnego potencjału wydajnościowego

KONKRETNE PRZYKŁADY SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA W ODNIESIENIU DO ROŚLIN PWP