Properties

RGT ALPAGA
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna

Sprawdzona na polu

 

Odwiedź również: www.rzepakRGT.pl pl 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Alpaga.pdfPDF File - 554.51 KB - 04 Jul 2023