Properties

RGT AMAZZONITE
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna

Plonowanie i odporność

- Wysoki i regularny potencjał plonowania

- Bardzo dobry wigor jesienny

- Wysoka zdrowotność

- Tolerancja na wirusa żółtaczki TuYV

 

Odwiedź również: www.rzepakRGT.pl 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Amazzonite.pdfPDF File - 675.17 KB - 04 Jul 2023