Properties

RGT AMIGGO
Sorgo

Na biogaz i paszę

- bardzo wysoki potencjał plonowania

- wysoka stabilność plonu

- idealny do produkcji biogazu

- polecane do skarmiania bydła opasowego i owiec

- pozwala na skorygowanie dawki kukurydzy z bardzo wysoką skrobią

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Amiggo.pdfPDF File - 416.26 KB - 27 Jan 2023