Properties

RGT AZURITE
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniopóźna

Jakość - Zdrowotność - Plonotwórczość

- Wysoki plon i regularność plonowania

- Bardzo dobra odporność na wyleganie

- Wysoka zdrowotność od siewu do zbioru

- Tolerancja na wirus żółtaczki rzepy TuYV

 

Odwiedź również: www.rzepakRGT.pl 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Azurite.pdfPDF File - 406.95 KB - 14 Jun 2022