Properties

RGT BELUGGA
Sorgo

Wczesna i plenna

- bardzo wysoki potencjał plonowania mimo wysokiej wczesności

- dobre zachowanie w każdych warunkach

- wysoka stabilność plonowania

- niewrażliwa sterylność wierzchołkowa

- bardzo wysoka odporność na wyleganie aż do zbior

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Belugga.pdfPDF File - 373.15 KB - 27 Jan 2023