Properties

RGT BLACKMILLION
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna

Czarny koń na Twoim polu

- Bardzo wysoki i stabilny plon

- Adaptacja do różnych warunków glebowo-klimatycznych

- Bardzo wysoka regularność plonowania

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Blackmillion.pdfPDF File - 539.56 KB - 04 Jul 2023