Properties

RGT DEPOT
pszenica ozima
Przeznaczenie 
Grupa jakości A
Grupa dojrzałości 
Średniopóźna

Solidny fundament wysokich plonów

 

RGT DEPOT to odmiana w typie pojedynczego kłosa. Tworzy mniej źdźbeł kłosonośnych, ale za to lepiej wykształconych. Rzadszy łan efektywniej wykorzystuje dostępne zasoby wody, stąd bardzo wysoki potencjał plonu nawet w suszy.

RGT DEPOT tworzy grube ziarno o wysokiej i stabilnej jakości.

RGT DEPOT to dobra ogólna zdrowotność oraz możliwość uprawy na wszystkich stanowiskach oraz przedplonach, w tym tych trudniejszych. Jest też elastyczny na terminy siewu.

RGT DEPOT to średnio-późna odmiana pszenicy ozimej o bardzo wysokim plonie, zwłaszcza w trudniejszych warunkach oraz dobrej zimotrwałości. Tworzy średniowysokie rośliny o sztywnym, mocnym źdźble oraz dużej odporności na wyleganie.

RGT DEPOT to odmiana, która rozwija się intensywnie za naszymi zachodnimi granicami, a teraz trafia na Polskie pola. Potwierdzając swój potencjał w Polsce w wynikach PDOiR CCA 2019.

 

Odwiedź również: http://rgtdepot.pl/

oraz: http://www.pszenica-ragt.pl/

 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Depot.pdfPDF File - 625.53 KB - 04 Jul 2023