Properties

RGT GREATFUL
kukurydza
Przeznaczenie 
Kiszonka i Ziarno
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna
Indeks FAO 
240

Wielofunkcyjna odmiana

RGT GREATFUL to odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania, radząca sobie w każdych warunkach klimatyczno-glebowych, o wysokiej zdrowotności zarówno roślin jak i kolb.

RGT GREATFUL posiada bardzo dobry start początkowy dzięki czemu jego wigor wiosenny jest bardzo dobry, co pozwala na zmniejszenie intensywności ataków szkodników glebowych jak i szybkie zakrycie miedzyrzędzi.

RGT GREATFUL to odmiana osiągająca stabilne plony niezależnie od klasy gleby i rejonu uprawy, co potwierdziły również badania COBORU w każdej serii doświadczeń. W każdej z tych serii odmiana uzyskała ponad 103% wzorca w plonie ziarna osiągając szczególnie znacznie wyższe wyniki od średniej w miejscowościach gdzie plony odmian wzorcowych były bardzo niskie.

RGT GREATFUL w badaniach przeprowadzonych przez niemiecką organizację BSA otrzymał bardzo wysokie noty (BSA 8), zarówno wplonie ziarna jak i całkowitym plonie suchej masy kiszonki.

RGT GREATFUL to odmiana wielofunkcyjna ze względu na możliwość różnych kierunków użytkowania; na ziarno, kiszonkę, CCM i biogaz

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Greatful.pdfPDF File - 746.23 KB - 02 Feb 2024