Properties

RGT GUZZI
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna

Klasyka gatunku - plon i zaolejenie

- Bardzo wysoki plon

- Wysokie zaolejenie nasion

- Bardzo dobry wigor początkowy

 

Odwiedź również: www.rzepakRGT.pl pl 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Guzzi.pdfPDF File - 464.46 KB - 04 Jul 2023