Properties

RGT KILIMANJARO
pszenica ozima
Przeznaczenie 
Grupa jakości A
Grupa dojrzałości 
Średniopóźna

Stabilna, multifunkcjonalna odmiana

 

RGT KILIMANJARO to najwyżej plonująca odmiana pszenicy ozimej w badaniach PDOiR w 2016, 2017 i 2018 roku spośród pszenic jakościowych (A). Jest odmianą wzorcową COBORU.

RGT KILIMANJARO to odmiana o bardzo wysokim i stabilnym plonie osiąganym we wszystkich latach badań i we wszystkich warunkach uprawy. Odmiana doskonale radzi sobie przy uprawie na słabszych stanowiskach, w tym przy gorszych przedplonach (po zbożach i kukurydzy).

RGT KILIMANJARO to także bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna. Szczególnie wyróżniającą cechą jest bardzo wysoka i stabilna liczba opadania. Charakterystyczne jest dość grube i wyrównane ziarno o wysokiej gęstości.

RGT KILIMANJARO to wreszcie wysoka odporność na wszystkie najważniejsze choroby pszenicy ozimej. Szczególnie wyróżnia się odpornością na rdzę brunatną, septoriozę oraz fuzariozę kłosów.

RGT KILIMANJARO to odmiana o dobrej zimotrwałości potwierdzonej również w roku 2016, jak do tej pory ostatniej mroźnej zimie. W ocenach COBORU jest to jedna z lepiej zimujących odmian w badaniu PDOiR. Przy czym jej potencjał plonu jest zdecydowanie wyższy w porównaniu do konkurencji. Posiada bardzo dobrą zdolność regeneracji wiosennej. LZO w 13 województwach sprawia, że RGT Kilimanjaro jest najszerzej rekomendowaną do uprawy w Polsce odmianą jakościową (A).

 

Odwiedź również: http://www.pszenica-ragt.pl/

 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Kilimanjaro.pdfPDF File - 667.15 KB - 04 Jul 2023