Properties

RGT KOCAZZ
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna

Odporność x 7

- Bardzo wysoka odporność na kiłę kapustnych

- Wysoka wydajność plonowania

- Bardzo wysokie zaolejenie nasion

 

Odwiedź również: www.rzepakRGT.pl 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Kocazz.pdfPDF File - 602.38 KB - 04 Jul 2023