Properties

RGT NIZZA CL
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna

Klarowny w uprawie

- odmiana Clear Field

 

Odwiedź również: www.rzepakRGT.pl 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Nizza.pdfPDF File - 468.3 KB - 04 Jul 2023