Properties

RGT OZZONE
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniopóźna

Kosmiczny plon

- Bardzo wysoka zawartość oleju

- Odporność na suchą zgniliznę kapustnych

- Bardzo wysoki plon niezależnie od warunków klimatyczno-glebowych

 

Odwiedź również: www.rzepakRGT.pl 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Ozzone.pdfPDF File - 519.35 KB - 04 Jul 2023