Properties

RGT PARADIZZE
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna

Rzepak nowej generacji

- Doskonały rozwój jesienny roślin

- Efektywne wykorzystanie dostępnego azotu

- Lepsza tolerancja na jesienną presję owadów

- Odporność na TuYV – System GeneCare

 

Odwiedź również: www.rzepakRGT.pl 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT PARADIZZE.pdfPDF File - 573.65 KB - 10 Aug 2023