Properties

RGT PEGAZZUS
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna

Pokona największą przeszkodę

- Odmiana kiłoodporna

- Odporna na najważniejsze patotypy kiły kapusty występujące w Polsce

- Bardzo wysoki plon przy bardzo dobrym zaolejeniu

 

Odwiedź również: www.rzepakRGT.pl 

 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Pegazzus.pdfPDF File - 753.1 KB - 04 Jul 2023