Properties

RGT PROVISION
pszenica ozima
Przeznaczenie 
Grupa jakości B
Grupa dojrzałości 
Średnia

Zbierz prowizję ze swojego pola!

 

RGT PROVISION to odmiana o optymalnej i bezpiecznej wczesności, dzięki czemu uzyskuje wysokie i stabilne plony w każdych warunkach. Potwierdzając swój potencjał we wszystkich latach badań.

RGT PROVISION to najwyżej plonująca odmiana w badaniach rejestrowych 2019 (warunki suszy) spośród odmian o dobrej zimotrwałości. Bardzo stabilna we wszystkich badanych lokalizacjach. Odmiana uzyskała również bardzo dobre oceny plonu w suchym roku 2018 oraz plennym 2017. Potwierdzając swój wysoki potencjał i uniwersalność w różnorodnych warunkach.

RGT PROVISION posiada dobrą ogólną odporność na choroby, zwłaszcza na mączniaka oraz fuzariozę kłosów, która staje się coraz bardziej istotna. Bardzo elastyczna jeśli chodzi o terminy siewu oraz przedplony.

RGT PROVISION to także dobra jakość ziarna, zwłaszcza w porównaniu do odmian o zbliżonej plenności. Ze względu na wysoki potencjał plonu, należy pamiętać o aplikacji trzeciej dawki azotu („na kłos”), tak żeby uzyskać odpowiednią zawartość białka. Wyróżnia się wysoką gęstością ziarna.

RGT PROVISION to odmiana przyjazna w prowadzeniu uprawy. Umożliwia też uzyskanie większej ilości słomy w porównaniu do konkurencji, bez kłopotów z wyleganiem

 

Odwiedź również: http://www.pszenica-ragt.pl/

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Provision.pdfPDF File - 658.13 KB - 04 Jul 2023