Properties

RGT QUIZZ
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniopóźna

Wysoka wydajność we wszystkich warunkach

- Bardzo wysoka odporność na zgniliznę kapustnych

- Wysoka zimotrwałość

 

Odwiedź również: www.rzepakRGT.pl 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Quizz.pdfPDF File - 384.97 KB - 15 Jun 2022