Properties

RGT SESAME
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna

Odmiana populacyjna.

Odwiedź również: www.rzepakRGT.pl l