Properties

RGT SIGMA
Soja
Przeznaczenie 
Ziarno
Grupa dojrzałości 
grupa "000"

Plon, wigor, odporność

- Bardzo wysoki potencjał plonowania

- Wysoka zawartość białka

- Najlepszy wigor wiosenny

- Wysoka odporność na pękanie strąków

- Tolerancja na metrybuzynę

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Sigma.pdfPDF File - 251.56 KB - 27 Jan 2023