Properties

RGT SMARTBOXX
kukurydza
Przeznaczenie 
Kiszonka i Ziarno
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna
Indeks FAO 
250-260

Inteligentne rozwiązanie

RGT SMARTBOXX to odmiana o wybitnych parametrach ziarnowych, charakteryzująca sie bardzo wysokim potencjałem plonowania oraz szybkim oddawaniem wody w końcowym etapie wegetacji.

RGT SMARTBOXX to odmiana o bardzo mocnym ulistnieniu, szerokich i dość długich liściach, co czyni ją wysoko przydatną w uprawie na kiszonkę. Wszystkie parametry żywieniowe, a więc Plon ogólny SuchejMasy, energia, skrobia i strawność są na bardzo wysokim poziomie. 

RGT SMARTBOXX to odmiana która uzyskała jeden z najwyższych wyników w badaniach rozpoznawczych COBORU w 2021 roku, przy bardzo niskiej wilgotności ziarna.

RGT SMARTBOXX w badaniach rozpoznawczych w Niemczech osiągnęła w 2021 roku najwyższywynik plonu ziarnawgrupie średnio-wczesnej.

RGT SMARTBOXX to odmiana wielofunkcyjna ze względu na możliwość różnych kierunków użytkowania: na ziarno, kiszonkę, CCM i biogaz.

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Smartboxx.pdfPDF File - 798.35 KB - 02 Feb 2024