Properties

RGT STEPA
Soja
Przeznaczenie 
Ziarno
Grupa dojrzałości 
grupa "000"

Wczesność, plon, uniwersalność

- Wysoki potencjał plonowania z wysoką zawartością białka 

- Wczesność pozwalająca na uprawę w wielu regionach kraju

- Wysoka zawartość białka - atut dla rynku paszowego i spożywczego

- Tolerancja na metrybuzynę

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Stepa.pdfPDF File - 259.12 KB - 27 Jan 2023