Properties

RGT TALLISMAN
Słonecznik
Grupa dojrzałości 
Wczesny

Siej słońce, zbieraj uśmiech

- bardzo wysoki potencjał plonowania niezależnie od stanowiska

- bardzo wysokie zaolejenie (>49%)

- odporność na zarazę słonecznika szczepy A-G

- wczesność

- bardzo wysoka odporność na choroby (szczególnie na plamistość i zgniliznę twardzikową)

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Tallisman.pdfPDF File - 350.84 KB - 27 Jan 2023