Properties

RGT TREZZOR
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna

Skarb na Twoim polu

- Bardzo wysokie i stabilnym plonowanie

- Bardzo dobry wigor jesienny

- Wysoka zdrowotność

- Bardzo wysoka zimotrwałość

 

Odwiedź również: www.rzepakRGT.pl 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Trezzor.pdfPDF File - 667.29 KB - 04 Jul 2023