Properties

RGT WOLLF
Słonecznik
Grupa dojrzałości 
Wczesny

Pewność plonu

- wysokie i stabilne plonowanie

- wczesność i bardzo dobry wigor początkowy

- wysoka zawartość oleju

- bardzo wysoka odporność na wyleganie

- odporność na zarazę słonecznika szczepy A-G

- dobra odporność na choroby

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Wollf.pdfPDF File - 410.23 KB - 02 Feb 2024