RAGT w datach
06/2017

RAGT w datach

2023
RAGT Semence jest leaderem na rynku europejskim. Jego bogata oferta pokrywa 85% zapotrzebowania europejskich użytków rolnych.
RAGT Semences zajmuje pierwsze miejsce w Europie na rynku pszenicy zwyczajnej.

2015
Utworzenie RAGT Italia we Włoszech
Utworzenie RAGT Argentina w Argentynie
Utworzenie RAGT Beijing Business Management w Chinach

2011
Podpisanie z Bayer CropScience porozumienia sprawie badań i współpracy w dziedzinie pszenicy zwyczajnej

2010
Włączenie spółki badawczej Serasem
Utworzenie RAGT Semences na Ukrainie

2009
Utworzenie RAGT Seminte w Rumunii

2007
Cesja 80% kapitału Gruel Fayer na rzecz FNI*,
(*France Négoce Investissements, zrzeszenie handlowców sieci „Réseau AA”)

2006
Utworzenie RAGT Iberica w Hiszpanii
Utworzenie RAGT Vetömag na Węgrzech
Utworzenie RAGT Nordics w Danii
Utworzenie SEED FORCE w Australii i Nowej Zelandii

2004
RAGT Semences przejmuje działalność Céréales PBIC i zostaje nowym poważnym graczem na rynku zbóż: pszenica zwyczajna, jęczmień browarny
Utworzenie RAGT Seeds w Wielkiej Bretanii
Utworzenie RAGT Benelux w Holandii
Utworzenie RAGT Czech w Czechach

2001
Udział w Biogemma
Utworzenie RAGT Polska w Polsce

1999
Zakończenie współpracy z Dekalb

1993
Rozpoczęcie programu selekcji rzepaku

1989
Utworzenie RAGT Saaten w Niemczech i Austrii

1975
Pierwsze kroki na rynkach europejskich

1972
Rozpoczęcie programu selekcji pszenżyta, jęczmienia, pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum, słonecznika, sorgo
Porozumienie SOCKLAB i wyłączność terytorialna Dekalb

1970
Rozpoczęcie programu selekcji traw

1963
Rozpoczęcie programu selekcji kukurydzy

1954
Początek selekcji roślinnej

1947
Początek działalności „zbiórka ziarna”

1946
Zapoczątkowanie działalności nasienniczej

1925
RAGT staje się spółką akcyjną

1919
Utworzenie spółdzielni rolniczej Plateau Central

 

www.ragt.fr