RAGT w słowach

RAGT w słowach

RAGT, Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais

Nazwa pochodzi od pierwszych liter nazw 4 regionów Francji z których wywodzą się korzenie firmy. RAGT od samego poczatku zwiazany był mocno z branżą rolniczą. Konsekwentnie rozbudowując swoją wiedzę w tej dziedzinie, realizując innowacyje pomysły oraz wprowadzając nowe konkurencyjne produkty, a poprzez to ciagle rozbudowując swoja pozycję stał się dziś jedną z najwiekszych europejskich firm hodowlano- nasiennych. 

Z Aveyron do Europy

RAGT założony kiedyś przez rolników z Aveyron jako lokalna firma jest dziś obecny w całej Europie. A rodziny rolników którzy onegdaj stworzyli przedsiębiorstwo są dziś jego udziałowcami.

Dzisiejszy sukces RAGT bazuje na unikalnej umiejętności do zaadaptowania lokalnego, partnerskiego podejścia do biznesu do międzynarodowej skali. Dzieki temu firma jest dziś obecna we wszystkich ważnych rolniczo obszarach Europy. 

RAGT w samym sercu rolnictwa

RAGT działa w 2 wzajemnie uzupełniających się obszarach: 

Hodowla i nasiennictwo

RAGT tworzy, produkuje i sprzedaje nasiona na całym świecie. W swojej ofercie posiada nasiona wszystkich głównych gatunków roślin rolniczych ważnych dla europejskiego rolnictwa.

Zaopatrzenie gospodarstw

RAGT Plateau Central zaopatruje w niezbędne produkty oraz doradza ponad 10 000 gospodarstw w rejonie Aveyron we Francji.

RAGT: innowacyjne badania

Ponad 230 odmian rejestrowanych każdego roku w 32 różnych gatunkach roślin uprawnych, między innymi takich jak np: kukurydza, słonecznik, sorgo, trawy, rośliny strączkowe, pszenica durum, pszenica zwyczajna, pszenżyto, jęczmień, soja i rzepak.

RAGT inwestuje ponad 17,2% swoich obrotów w badania i rozwój, a działania prowadzone są w ogólnoeuropejskiej sieci badawczej:

400 selekcjonerów oraz pracowników technicznych

21 stacji badawczych w całej Europie

4 wielogatunkowe laboratoria: technologiczne, fitopatologiczne, biometryczne

Parterstwo w dziedzinie badań nad genomami

Europejska sieć sprzedaży

RAGT Semences zatrudnia blisko 300 przedstawicieli handlowych w 20 oddziałach narodowych współpracujących ściśle z rolnikami oraz dystrybutorami produktów rolniczych.

RAGT: znajomość produktów

RAGT zbudował i rozwinął system monitoringu doswiadczeń o nazwie SEV® (Système d’Evaluation Variétale), który zbiera i analizuje wszystkie wyniki i dane z doświadczeń prowadzonych na naszych odmianach. Rezultaty pochodzą z małych i dużych poletek oraz pól doświadczalnych prowadzonych zarówno przez RAGT jak i przez dystrybutorów, rolników, organizacje rolnicze oraz oficjalne jednostki badawcze.

Każdego roku tysiące danych z setek doświadczeń reprezentujacych różnorodne warunki agronomiczne, agrotechniczne oraz klimatyczne wprowadzanych jest do systemu. Zgromadzone dane pozwalają hodowcą ocenić i wyselekcjonować najlepsze linie produktów, a menedżerom produktów na poszerzenie wiedzy o konkretnych odmianach. SEV® pozwala dokonać właściwego pozycjonowania oraz regionalizacji produktów na najbardziej odpowiednich dla nich rynkach. Wreszcie, wyniki po właściwej analizie rozsyłane są także do klientów końcowych, umożliwiając maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego odmian RAGT.       

www.ragt.fr