RGT PLANET, Jęczmień Nr 1 na browar w Polsce
10/2019

RGT PLANET, Jęczmień Nr 1 na browar w Polsce

Doskonały plon

Stabilna jakość

Akceptowalność przez wszystkie słodownie w Polsce 

RGT PLANET

To najwyżej plonująca odmiana w badaniach rejestrowych 2014-2015 oraz jedna z najlepszych odmian w PDOiR 2016 - 2019. RGT Jest jedną z odmian wzorcowych COBORU.

Uzyskuje doskonałe rezultaty we wszystkich rejonach Polski. RGT PLANET to prawdziwie europejska odmiana jęczmienia jarego, która pokazuje doskonałe wyniki wyd

 

ajności we wszystkich badanach krajach.

RGT PLANET to odmiana browarna, która jest szeroko akceptowana przez czołowe browary w Europie oraz na świecie oraz jest rekomendowana do uprawy przez najważniejsze słodownie.

Nasiona RGT Planet są dostępne w kontraktacji wszystkich najważniejszych słodowni w Polsce.

 

Charakterystyka odmiany

 

 

 

Odporność na choroby

 

 

 

Średni plon w badaniach PDOiR w Polsce  (w latach 2017-2019; odmiany browarne)

 

RGT PLANET jest najbardziej stabillnie plonującą odmianą jęczmienia browarnego w Polsce.

 

Potencjał plonu

 

Podział na regiony

 

 

 

 

 

 

 

 

RGT Planet jest najszerzej uprawianą odmianą jęczmienia w Europie.

 

Pliki 
RGT PLANETPDF File - 955.43 KB - 03 Feb 2020