RGT PLANET, Jęczmień Nr 1 na browar w Polsce
10/2019

RGT PLANET, Jęczmień Nr 1 na browar w Polsce

Doskonały plon

Stabilna jakość

Akceptowalność przez wszystkie słodownie w Polsce 

RGT PLANET

To najwyżej plonująca odmiana w badaniach rejestrowych 2014-2015 oraz jedna z najlepszych odmian w PDOiR 2016 - 2020.

RGT Jest jedną z odmian wzorcowych COBORU.

 

Uzyskuje doskonałe rezultaty we wszystkich rejonach Polski. RGT PLANET to prawdziwie europejska odmiana jęczmienia jarego, która pokazuje doskonałe wyniki wydajności we wszystkich badanach krajach i warunkach produkcji.

 

RGT PLANET to odmiana browarna, która jest szeroko akceptowana przez czołowe browary w Europie oraz na świecie oraz jest rekomendowana do uprawy przez najważniejsze słodownie. Jest to najszerzej uprawiana odmiana jęczmienia na naszym kontynencie

 

Nasiona RGT Planet są dostępne w kontraktacji wszystkich najważniejszych słodowni w Polsce.

 

 

 

 

 

Odkryj RGT Planet na świecie  https://rgtplanet.com/

 

 

 

Charakterystyka odmiany

 

 

 

 

Odporność na choroby

 

 

 

Średni plon w badaniach PDOiR w Polsce  (w latach 2017-2019; odmiany browarne)

 

RGT PLANET jest najbardziej stabillnie plonującą odmianą jęczmienia browarnego w Polsce.

 

Potencjał plonu

 

 

 

 

Podział na regiony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki 
RGT Planet.pdfPDF File - 855.93 KB - 17 Dec 2020