RGT PLANET, Jęczmień Nr 1 na browar w Polsce
10/2019

RGT PLANET, Jęczmień Nr 1 na browar w Polsce

Doskonały plon

Stabilna jakość

Akceptowalność

RGT PLANET

To najwyżej plonująca odmiana w badaniach rejestrowych 2014-2015 oraz jedna z najlepszych odmian w PDOiR 2016 - 2019. RGT Jest jedną z odmian wzorcowych COBORU.

Uzyskuje doskonałe rezultaty we wszystkich rejonach Polski. RGT PLANET to prawdziwie europejska odmiana jęczmienia jarego, która pokazuje doskonałe wyniki wydajności we wszystkich badanach krajach.

RGT PLANET to odmiana browarna, która jest szeroko akceptowana przez czołowe browary w Europie oraz na świecie oraz jest rekomendowana do uprawy przez najważniejsze słodownie.

Nasiona RGT Planet są dostępne w kontraktacji wszystkich najważniejszych słodowni w Polsce.

RGT PLANET jest najbardziej stabillnie plonującą odmianą jęczmienia browarnego w Polsce.

 

Podział na regiony

 

 

RGT Planet jest najszerzej uprawianą odmianą jęczmienia w Europie.