Rośliny korzystne dla zdrowia upraw

Rośliny korzystne dla zdrowia upraw

DLACZEGO NALEŻY UPRAWIAĆ ROŚLINY KORZYSTNE DLA ZDROWIA UPRAW?

Gleba stanowi środowisko pełne życia, w którym występują liczne organizmy żywe (dżdżownice, grzyby, bakterie, nicienie itd.), które w większości odgrywają pozytywną rolę w zakresie jakości gleby i upraw. Niektóre jednak, na przykład takie, jak nicienie będące szkodnikami roślin, mają wpływ negatywny na uprawy.

ROŚLINY KORZYSTNE DLA ZDROWIA UPRAW TO SPECJALNIE OPRACOWANE ROZWIĄZANIA ROŚLINNE, KTÓRYCH CELEM JEST ZWALCZANIE NICIENI.


NA JAKIEJ ZASADZIE DZIAŁAJĄ ROŚLINY KORZYSTNE DLA ZDROWIA UPRAW?

Niektóre gatunki, takie jak rzodkiew pastewna i gorczyca biała, są selekcjonowane specjalnie ze względu na ich odporność na nicienie oraz zdecydowaną, aktywną redukcję populacji tych szkodników, dzięki zapobieganiu ich rozmnażaniu się.


AKTYWNA REDUKCJA

Roślina o działaniu zabójczym dla nicieni nadaje nieprzepuszczalność komórkom znajdującym się w pobliżu jaja. Samica i jej potomność zostają w ten sposób uwięzione wewnątrz rośliny. Pozbawione pożywienia nicienie umierają.

Przykład: Gatunki rzodkwi pastewnej ANACONDA, które zapewniają aktywną redukcję populacji nicieni:

  • MeloIdogyne chitwoodi
  • Meloïdogyne fallax

REDUKCJA NATURALNA

Obecność roślin niebędących nosicielami ogranicza dostęp do miejsc korzystnych dla samic nicieni.
Nie mogąc znaleźć nosiciela, nicienie nie mogą się rozmnażać i giną w sposób naturalny.

Przykład: Gatunki gorczycy białej ARCHITECT i ULTIMO, które zapewniają naturalną redukcję populacji nicieni:

  • G Rostochiensis /G pallida – Nicienie będące szkodnikami buraków