Stressless H2O

Stressless H2O

SELEKCJA ZAPEWNIAJĄCA WIĘKSZĄ WYDAJNOŚĆ!

Podniesienie wydajności i jakości produkcji to najważniejsze wyzwanie dla naszego rolnictwa.

Rolnicy uprawiający kukurydzę muszą obecnie radzić sobie z coraz trudniejszymi warunkami klimatycznymi, ze względu na coraz wyższe temperatury w okresie letnim, a także z bardziej rygorystycznymi ograniczeniami prawnymi (oszczędność wody, stosowanie środków ochrony roślin itd.).

W tym kontekście, nasi naukowcy znajdują odpowiedzi na te wyzwania, opracowując nowe gatunki zapewniające większą wydajność produkcji.

Dzięki odpowiednim rozwiązaniom genetycznym, gama produktów Stressless H2O zapewnia wyższą wydajność produkcji w warunkach deficytu wody i spełnia bardzo rygorystyczne wymogi.
 


Selekcja gatunków została przeprowadzona w ramach współpracy pomiędzy działem prac badawczo-rozwojowych firmy RAGT Semences (który opracował materiał genetyczny) oraz działem rozwoju technicznego, który zatwierdził przydatność gatunków do upraw w dużej skali (próby terenowe).

DOSTOSOWANIE GENETYCZNE DO WARUNKÓW DEFICYTU WODY
Gatunek posiada cechy genetyczne dostosowane do warunków deficytu wody (odpowiednie odmiany rodzicielskie).

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI W WARUNKACH NORMALNYCH I OPTYMALNYCH
Gatunek musi przede wszystkim zapewniać najwyższą wydajność produkcji w dobrych i bardzo dobrych warunkach uprawy.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI W TRUDNYCH WARUNKACH UPRAW
Gatunek musi systematycznie zapewniać wyższą wydajność w trudnych warunkach upraw w porównaniu z innymi gatunkami.

REGULARNOŚĆ ZACHOWANIA W TRUDNYCH WARUNKACH

KONKURENCYJNOŚĆ W PORÓWNANIU Z INNYMI PRODUKTAMI DOSTĘPNYMI NA RYNKU
Gatunek musi zapewniać wyższy potencjał w porównaniu z innymi gatunkami uprawianymi najczęściej w danej grupie wczesności.
 


Zapewniające najwyższą wydajność gatunki kukurydzy Stressless H2O spełniają dwa warunki o kluczowym znaczeniu dla rolników:

1- NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI W WARUNKACH NORMALNYCH I OPTYMALNYCH

2- WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI W WARUNKACH DEFICYTU WODY