Properties

RGT BANQUIZZ
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniopóźna

Ostoja stabilnosci nawet w trudnych warunkach

- Stabilność, regularność na wszystkich rodzajach gleb na terenie całego kraju

- Wysoki potencja plonu

- Bardzo wysoki poziom zaolejenia

 

Odwiedź również: www.rzepakRGT.pl 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Banquizz2.pdfPDF File - 493.48 KB - 15 Jun 2022