Properties

RGT JAKUZZI
rzepak ozimy
Grupa dojrzałości 
Średniowczesna

Uniwersalność i niezawodność

- Wysoka odporność na przymrozki w okresie wiosenno-zimowym

- Bardzo wysoki potencjał plonowania

- Odmiana przystosowana do wszystkich rodzajów gleb

 

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Jakuzzi.pdfPDF File - 359.53 KB - 14 Jun 2022