Properties

RGT ANGGY
Sorgo

Pomarańczowy plon ziarna

- wysoki i regularny potencjał plonowania

- bardzo dobre przystosowanie do gleb suchych

- doskonałe zachowanie w przypadku stresu wywołanego suszą

- polecane do uprawy w każdych warunkach

- wysoka odporność na wyleganie aż do zbior

Pobierz dokument (y) tej odmiany 
RGT Anggy.pdfPDF File - 253.42 KB - 29 Dec 2021